- ONZE SCHOOL -

"Maak morgen mee!"

Dit is onze school

De Johannesschool is gevestigd aan de Eimerssingel-Oost in de wijk Immerloo. Op onze basisschool zitten 130 leerlingen uit wijken in de omgeving. Het team van 15 leerkrachten en overige medewerkers is enthousiast, professioneel, loyaal en toegankelijk. De leerkrachten halen het beste uit ¬zichzelf om het beste uit ieder kind naar boven te halen. Dit alles doen we met veel plezier en dit plezier is terug te zien in de kinderen van de Johannesschool.

>> De Johannesschool op Scholen op de kaart 

Ons onderwijs

In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen met en van elkaar leren. Daarom maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel in ons lesprogramma. Het heeft een groot positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen én op de leerprestaties.

Door samen met de kinderen doelen te stellen, creëren we een grotere betrokkenheid van onze kinderen bij hun ontwikkeling. We dagen ze uit. Door de groepen relatief klein te houden, hebben we oog voor ieder kind.

Het sociale aspect, het samen spelen, leren en werken, komt tot uiting in onze manier van organiseren. We starten en eindigen de dag in klas doorbroken groepen, zodat de kinderen elkaar ontmoeten (instructie- en mentorgroepen).

Leren kan alleen als je je veilig voelt en vertrouwen hebt. Hieraan besteden we veel aandacht.

Veel meer over onze school is te lezen is ons schoolprofiel. Aan kinderen die meer zorg nodig hebben, bieden wij extra ondersteuning. Ons schoolondersteuningsprofiel geeft daarover meer informatie.

>> Bekijk ons schoolondersteuningsprofiel

Onze kernwaarden

Wij zie graag dat uw kind elke dag met plezier naar school komt en veel leert, zodat het zich op alle gebieden goed ontwikkelt. Een sterk pedagogisch klimaat is hierbij belangrijk. In de groepen, maar ook daarbuiten, werken we structureel aan dit klimaat. Onze kernwaarden staan hierbij hoog in het vaandel.

Doelgericht
We willen kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door hen zelf meer regie te geven in hun leren. Daardoor zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Leerlingen stellen, met behulp van de leerkracht, eigen leerdoelen en groepsdoelen en maken hun ontwikkelingen zichtbaar in een portfolio. Ook leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan door deze manier van werken. Kinderen worden zo meer eigenaar van hun eigen leerproces en leerkrachten leren hoe zij hun lessen op de kinderen af kunnen stemmen. Samen elke dag een beetje beter.

Verantwoordelijkheid
Op de Johannesschool zijn we verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor elkaar! We leren hoe we samen verder en vooruit komen, hoe we samen leren en werken aan een mooie samenleving.

Toegankelijkheid
Op de Johannesschool staan we open voor iedereen. We hebben oog voor elkaar en luisteren naar elkaar. Tijdens de ‘Gouden Weken’ aan het begin van ieder schooljaar en in januari, besteden we veel aandacht aan je welkom voelen en het aandacht geven aan de ander. Iedereen hoort erbij!

Samenwerken
Samenwerken loopt als een rode draad door ons onderwijs. Want groeien doe je samen!
Kinderen leren bij ons dus mét en van elkaar. Veelal in de eigengroep, maar ook in gemixte groepen. Ook de leerkrachten en andere medewerkers wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. Samen met ouders én het kind bepalen we op welke manier het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Veiligheid
Wij creëren op de Johannesschool een rijke leeromgeving voor iedereen. Veiligheid is daarbij heel belangrijk. Een veilige sfeer is de basis voor goed onderwijs. Een kind dat zich veilig voelt, leert makkelijker en durft fouten te maken. Iedereen kan in alle rust en veiligheid zichzelf zijn en zichzelf ontwikkelen.

Voor de wereld van morgen!

De Johannesschool is een dialoogschool van de Delta Scholengroep. Dit betekent dat we op onze school altijd betrokken zijn bij elkaar, respect hebben voor de ander en steeds de dialoog aangaan met iedereen. Zo leren we samen voor de wereld van morgen.

Academische Opleidingsschool

De Johannesschool is een academische opleidingsschool. Wij werken samen met de Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo). Studenten van de Pabo lopen bij ons stage om het mooie vak van leerkracht te leren. Zij doen onderzoek, bijvoorbeeld naar vernieuwing van het onderwijs. Als schoolteam is het zeer plezierig en leerzaam om een academische basisschool te zijn. Voor de kinderen op school betekent het dat hun leerkrachten steeds in ontwikkeling zijn en blijven. 

Wist je ...

  • Leren is fouten maken...
  • Fouten maken mag...
  • Fouten maken moet...
En...
  • Je kunt maar beter leren van de fouten van anderen,
  • want het gaat je niet lukken ze allemaal zelf te maken!

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.